Friday 24 August 2012

Shreevallabh's Diciples

The 84 Vaishnavas
Shri Vallabh during his lifetime gave Brahmasambandh to many Vaishnavas but from them Shri Hariraiji picked 84 Vaishnavas as the ideal Vaishnavas and their tales (known as the Vartas)have been written so that the Vaishnavas of today can follow Pushtimarg in the same way that these 84 Vaishnavas had done.
        Four of the Ashta sakhas of Pushtimarg,namely Shri Surdasji,Shri Kumbhandasji,Shri Krishnadasji & Shri Paramananddasji were the disciples of Shri Vallabh (the remaining four were the disciples of his son Shri Gusainji).All of the Ashta Sakhas have composed beautiful Kirtans (devotional songs) in the praise of Lord Shrinathji,these Kirtans are still sung in the temples of Pushtimarg by the Kirtaniyas (The Vaishnavas who sing these Kirtans).The Bhav in these Kirtans is uncompeted to this very day.These Kirtans form a huge part of the Vraj-Bhasha literature in India and are respected by the disciples of other religions as well.Shri Surdasji is the most famous amongst the Ashta Sakhas,He composed 125000 Kirtans during his lifetime(108 Years).
The 84 Vaishnavas Of Pushtimarg
(1)    Damodardas Harsani (22)  Jaydas Suri (43)  Uttamsholkdas (64)  A Kshatrani of Singhnand
(2)    Krishnadas Maghan (23)  Deva Kapur,Kshatri (44)  Ishwar Dube,Sanchora (65)  Virbai (Damodardas' mother)
(3)    Damodardas Sambhalware (24)  Dinkar Sheth (45)  Vasudevdas Chhakada (66)  Husband-wife from Singhnand
(4)    The Londi (Girl) (25)  Dinkaddas Mukunddas (46)  Baba Venu,Krishnadas Gheri & Jadav Khavas (67)  A carpenter of Adel
(5)    Padmanabhdas (26)  Prabhudas Jalota (47)  Jagatanand Brahmin (68)  A Kshatri
(6)    Tulsa (27)  Prabhudas Bhaat (48)  Ananddas Vishvambhardas (69)  Laghu Purshottamdas Kshatri
(7)    Parvati (28)  Purshottamdas (husband-wife) (49)  A Brahmini of Adel (70)  Kaviraj Bhaat
(8)    Raghunathdas (29)  Tripurdas Kayasth (50)  A Kshatrani of Prayag (71)  Gopaldas of Punjab
(9)    Rajo Kshatrani (30)  Puranmal Jeval Kshatri (51)  Goraja & Samarai (A lady and her daughter-in-law) (72)  Janardhandas Chopra,Kshatri
(10)  Sheth Purshottamdas (31)  Jadvendradas Kumhar (52)  Krishnadasi (73)  Gadu Swami,Sanadya
(11)  Rukmini (32)  Gusaindas Saraswat (53)  Bula Mishra (74)  Kanhaiyalal Kshatri
(12)  Gopaldas (33)  Madhav Bhatt,Kashmiri (54)  Ramdas Mevada (75)  Narhar Gaudiya
(13)  Ramdas Saraswat (34)  Gopaldas of Banswada (55)  Ramdas Chauhan (76)  Narhar Sanyasi
(14)  Gadadhardas (35)  Padma Raval,Sanchora (56)  Ramanand Pandit (77)  Saddu Pande,Bhavani & Naro
(15)  Benidas Madhavdas (36)  Purshottam Joshi,Sanchora (57)  Vishnudas Chhipa (78)  Gopaldas Jatadhari
(16)  Harivansh Pathak (37)  Jagannath Joshi (58)  Jivandas Kshatri (79)  Krishnadas (husband-wife)
(17)  Govinddas Bhalla (38)  Narhari Joshi (59)  Bhagvandas Saraswat (80)  Santdas Chopra,Kshatri
(18)  Amma Kshatrani (39)  Rana Vyas,Sanchora (60)  Bhagvandas Sanchora (81)  Sundardas Madhavdas
(19)  Gajjan Dhaavan (40)  Ramdas Sanchora (61)  Achyutdas Sanadya (82)  Mavji Patel
(20)  Narayandas Brahmachari (41)  Govind Dube,Sanchora (62)  Narayandas Kayasth (83)  Gopaldas Kshtri of Naroda
(21)  A Kshatrani (42)  Raja Dube,Madhav Dube (63)  Narayandas Lohana,Diwan (84)  Badarayandas

No comments:

Post a Comment